Systém náležité péče

Nařízení č. 995/2010 ukládá hospodářským subjektům (v ČR představované vlastníky pozemků a dřevin na nich rostoucích, pokud jsou předmětem těžby a uvádění na trh, a dovozci ze zemí mimo EU) povinnost založit a udržovat tzv. systém náležité péče.
Tento dokument musí zahrnovat tyto 3 prvky (viz čl. 6 Nařízení):
  • přístup k informacím, které se týkají dodávek dříví na trh,
  • posouzení rizik uvedení nezákonně vytěženého dříví nebo dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh,
  • zmírnění zjištěného rizika v případě, že zjištěné riziko uvedení nezákonně vytěženého dříví nebo dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh není zanedbatelné.
 
Kromě systému náležité péče musí vlastník lesa odevzdávat informace o výsledcích svého hospodaření podle vyhlášky č. 285/2013 Sb. (v režimu § 40 lesního zákona, č. 289/1995 Sb.) do Centrální evidence systému náležité péče, jejímž správcem je rovněž ÚHÚL. Data lesní hospodářské evidence (LHE) odevzdává ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb. orgánu státní správy lesů na obec s rozšířenou působností (ORP).
 
Metodiky systému náležité péče
Manuál – Jak používat návrhy systému náležité péče
Systém náležité péče pro obce
Systém náležité péče pro ostatní vlastníky pozemků
Systém náležité péče pro dovozce ze zemí mimo EU
 
Lesní hospodářská evidence pro potřeby centrální evidence – formulář
Pokyny k vyplnění hlášení lesní hospodářské evidence
Lesní hospodářská evidence pro vlastníka lesa na 1 LHC (pdf)
Lesní hospodářská evidence pro vlastníka lesa na 1 LHC (excel)
Lesní hospodářská evidence pro vlastníka lesa na více LHC (pdf)
Lesní hospodářská evidence pro vlastníka lesa na více LHC (excel)
 
Kontaktní osoby ÚHÚL v problematice uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.