Mezinárodní spolupráce

ÚHÚL má své zástupce v Evropské síti národních inventarizací lesů – ENFIN (European National Forest Inventories Network).