Doporučení koordinační rady k NLP II
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Závěry a doporučení KR k realizaci NLP II

Koordinační rada uložila ÚHÚL, aby značně nesourodý materiál, složený z různě obsažných a v různých obdobích a za různých podob jednacího řádu schavlovaná odoporučení pro jednotlivé Klíčové akce ujednotil do podoby, která bude lépe pro ministerstva využitelná, případně vhodná k publikaci. 

Výsledný materiál byl v lednu 2013 vytištěn a rozdáván na pravidelném semináři "Postup práce na realizaci NLP II v roce 2012" konaného dne 24.1.2013. Zde si jej můžete stáhnout v digitální podobě (Závěry a doporučení KR k realizaci NLP II.pdf).

Závěry a doporučení KR k realizaci NLP II.pdf [1002.81 KiB]