Jednání
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Seminář " Postup práce na NLP II v roce 2009".

Dne 28. ledna 2010 se konal seminář, na kterém byl prezentován postup práce Koordinační rady (KR) a jednotlivých Expertních skupin (ES) v roce 2009. Na zpracování vlastního textu NLP II se podílela řada odborníků z mnoha institucí, profesních organizací, asociací a sdružení, ale i nevládních ekologických hnutí a iniciativ. Stejně pestré je i složení KR a ES, týmů, jež se podílejí na konkrétních formulacích návrhů a opatřeních pro příslušná ministerstva. Semináře se zúčastnili i náměstci ministrů, pan Ing. Jiří Novák (MZe) a pan RNDr. František Pelc (MŽP).
Přednesené referáty a prezentace za jednotlivé Klíčévé akce naleznete na této stránce. Účast zástupců jednotlivých organizací, institucí a nevládních organizací na jednáních KR od dubna 2009 je uložena ve formátu XLS zde.
Diskusní příspěvek pana Ing. Dudy, člena KR, který byl zaslán sekretariátu NLP písemnou formou.

 

Přílohy:
Diskusní příspěvek Duda.doc [32 KiB] 319 krát
MZe.doc [96.41 KiB] 299 krát
MŽP.doc[66.93 KiB] 288 krát
Postup práce na NLPII v roce 2009.pdf [1.12 MiB] 183 krát
KA 1.pdf [1.71 MiB] 466 krát
KA 2.pdf [92.49 KiB] 286 krát
KA 3.pdf [432.96 KiB] 315 krát
KA 4.pdf [179.91 KiB] 279 krát
KA 5.pdf [1.26 MiB] 439 krát
KA 6.pdf [881.89 KiB] 332 krát
KA 7.pdf [950.57 KiB] 509 krát
KA 8.pdf [270.15 KiB] 425 krát
KA 9.pdf [1.63 MiB] 528 krát
KA 10.pdf [67.42 KiB] 326 krát
KA 11.pdf [1.91 MiB] 456 krát
KA 12.pdf [859.95 KiB] 367 krát
KA 13.pdf [735.84 KiB] 522 krát
KA 14.pdf [690.64 KiB] 364 krát
KA 15.pdf [139.96 KiB] 221 krát
KA 16.pdf [199.03 KiB] 223 krát
KA 17.pdf [453.15 KiB] 583 krát