Jednání
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Jednání KR 16. 9. 2010

Jednání nebylo dokončeno. V 15,30 byla KR pro nízký počet členů s právem hlasovat nezpůsobilá jednat a přijímat závěry (viz bod 3.3 Jednacího řádu).
Z jednání: 1.Informace z MZe – Ing. Krejzar, PhD.
•Úkoly vyplývající z Programového prohlášení vlády – zpracovat Zásady lesnické politiky v roce 2011. S tím souvisí nutnost urychlení prácí na jednotlivých KA NLP II. Doporučení vrátit se ke konsenzu při jednání všech ES a také při jednání KR.
•Technická novela Zákona o lesích (změna ve vyplácení dotací, doplnit zmocnění pro vyhlášku OLH, doplnit zmocnění pro vyhlášku o vedení LHE) 2.KA 12 – Realizační projekt průběžný 01(Ing. Kutý).
•nutno zapracovat připomínky LČR
•dále bylo konstatováno, že je nutno konkretizovat závěry do nástrojů státní lesnické politiky (legislativa, finance, osvěta…)
jako KA4edány zpravodaji.
•RP zpracovat podle závěru jednání KR 17.6.2010 ( Doporučení v RP, východiska v příloze - podobně jako KA4)
Další jednání KR proběhne dne 21.10.2010.
- Prezenční listina

 

Přílohy:
Prezenční listina 1 KR 100916.jpg [237.95 KiB] 74 krát
Prezenční listina 2 KR 100916.jpg [121.58 KiB] 70 krát