Klíčové akce

Žádné nové příspěvky KA 01 - Zvýšit ekonomickou životaschopnost a konkurenceschopnost TUH
Žádné nové příspěvky KA 02 - Podpořit výzkum a technologický rozvoj s cílem zvýšit konkurenceschopnost lesnického sektoru
Žádné nové příspěvky KA 03 - Zlepšit zhodnocení a marketing lesních nedřevních užitků a služeb
Žádné nové příspěvky KA 04 - Propagovat a podporovat využívání lesní biomasy pro výrobu energií
Žádné nové příspěvky KA 05 - Podpořit spolupráci vlastníků lesů
Žádné nové příspěvky KA 06 - Snížit dopady očekávané globální klimatické změny a extrémních meteorologických vlivů
Žádné nové příspěvky KA 07 - Zachování a zlepšení biologické rozmanitosti v lesích
Žádné nové příspěvky KA 08 - Rozvíjet monitoring lesů
Žádné nové příspěvky KA 09 - Zlepšení zdravotního stavu a ochrany lesů
Žádné nové příspěvky KA 10 - Snížit dopady starých i současných ekologických zátěží
Žádné nové příspěvky KA 11 - Dosažení vyváženého stavu mezi lesem a zvěří
Žádné nové příspěvky KA 12 - Podporovat zlepšení sociální situace pracovníků v LH
Žádné nové příspěvky KA 13 - Zvýšit přínos lesů a lesnictví pro rozvoj venkova
Žádné nové příspěvky KA 14 - Zlepšit slabé postavení LH v rámci veřejné správy
Žádné nové příspěvky KA 15 - Zlepšit informovanost veřejnosti o skutečném stavu lesů a potřebách LH
Žádné nové příspěvky KA 16 - Řešit institucionální vztah státu k lesům a lesnímu hospodářství
Žádné nové příspěvky KA 17 - Lesy ve vlastnictví státu