Podklady
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Studie NLP I

Některé studie neprošly oponentním řízením, ale jako díla pořízená za státní prostředky by měla být využita v rámci řešení obdobných úkolů v rámci NLP II.
- Seznam studií NLP I - Jednotlivé studie jak jsou podle data zpracování uvedeny v seznamu.


(počty návštěv jsou platné k datu 1.3.2014)

Přílohy:
Seznam studií NLP I.doc [31.5 KiB] 316 krát
A6_Systém předpokladů pro uplatnění PO.doc [108 KiB] 282 krát
A7_Doporučení vlastníkům lesa - přeměna druhové skladby.doc [217.5 KiB] 332 krát
A8_Odborné vzdělávání pracovníků LH.doc [280.5 KiB] 465 krát
A9_SSL v novém regionálním uspořádání.doc [96 KiB] 252 krát
C6_Novelizace vyhlášky zákona č.114-1992 Sb.doc [135.5 KiB] 520 krát
D4_Podpora zalesňování neobdělávaných zem. půd.doc [318.5 KiB] 1247 krát
D6_Program Surovinová politika obnovitelných zdrojů.doc [1.24 MiB] 1351 krát
E3_Zpráva o přípravě soustavy Natura 2000.doc [89.5 KiB] 254 krát
E8_Hodnocení přirozenosti lesních porostů v ZCHÚ.doc [167.5 KiB] 372 krát
E12_Revize reprezentativnosti les.ekosystémů CHÚ a ZCHÚ.doc [83 KiB] 319 krát
F7_Rozšíření mezinár. programu ICP Forests.doc [361.5 KiB] 466 krát
F9_Působení na veřejnost,antropogenní stresory.doc [190 KiB] 318 krát
G1_Doporučené makety regionálnich programů .doc [76 KiB] 449 krát
A4_Snižování znečišťování ŽP - ovzduší (pro web).doc [157 KiB] 413 krát
A10_Postavení OPRL.doc [122 KiB] 279 krát
A12_Orientace prostředků SFŽP na zajištění TUobhospod. lesů.doc [132.5 KiB] 253 krát
B1_Hodnocení funkcí lesů.doc [185 KiB] 202 krát
C7_Zařazení lokalit ochrany biodiverzity do územně plánovací dokumentace.doc [57 KiB] 265 krát
C9_Přehodnocení doporučených zásad hospodaření pro SLT.doc [74.5 KiB] 276 krát
C10_Doplnění dotačního systému LH.doc [56 KiB] 234 krát
C13_Doporučení vlastníkům lesa - doupné stromy.doc [88 KiB] 297 krát
D1_Přezkoumání právních norem.doc [170 KiB] 371 krát
D3_Optimalizace a využití potenciálních schopností lesů.doc [349 KiB] 746 krát
E2_Optimalizace struktury CHKO.doc [106 KiB] 430 krát
F5_Zásady integrované ochrany lesa.doc [234.5 KiB] 620 krát
F6_Databáze výzk. programů zledujících zdr. stav porostů.doc [262 KiB] 297 krát
F10_Škody způsobené realizací elektrovodů a liniových staveb.doc [200.5 KiB] 592 krát
A11_Práva a povinnosti OLH.doc [147 KiB] 487 krát
A13_Úprava vyhlášky č. 86-1996 Sb.doc [59.5 KiB] 201 krát
A14_Motivační podpora vlastníků lesa.doc [165 KiB] 353 krát
B3_Kritéria a indikátory polyfunkčního obhospodařování lesů.doc [79.5 KiB] 198 krát
B4_Kategorizace lesů_analýza ekonomických dopadů.doc [951.5 KiB] 914 krát
D2_Vynětí hospodářských lesů do jiných kategorií.doc [313.5 KiB] 370 krát
E1_Optimalizace sítě lesních maloplošných ZCHÚ.doc [83 KiB] 281 krát
E6 _Vyhl. k z.č.114-1992Sb._opatření v ZCHÚ,Natura 2000.doc [67.5 KiB] 425 krát
E7_Vyhl. k z.č.114-1992 Sb._náhrady za újmu produkce.doc [83 KiB] 298 krát
E10_Národní referenční síť porostů ponechaných samovolnému vývoji (bez příl.).doc [88.5 KiB] 228 krát
E11_Národní databanka přirozených lesů v ČR (bez příl.).doc [730.5 KiB] 200 krát
D9_Řešení energet. problémů dodávkami méně kval.dříví a dř. odpadu.doc [164 KiB] 471 krát
A11_Práva a povinnosti OLH.doc [190 KiB] 547 krát
A13_Úprava vyhlášky č. 86-1996 Sb.doc [88.5 KiB] 284 krát
A14_Motivační podpora vlastníků lesa.doc [202.5 KiB] 287 krát
D2_Vynětí hospodářských lesů do jiných kategorií.doc [343 KiB] 373 krát
D7_Využití volného kapitálu k budování dřevozprac. kapacit.doc [324.5 KiB] 366 krát
D10_Pěstování rychle rostoucích dřevin plantázním způsobem.doc [320.5 KiB] 944 krát
F2_Výpočet škod působených exhalacemi na lesních porostech.doc [117 KiB] 381 krát
F4_Analýza působení stresorů jako příčin kalamit.doc [123 KiB] 425 krát
F8_Rajonizace lesů podle jejich potenciálu a ohrožení imisemi.doc [688 KiB] 256 krát