Základní a závěrečná šetření OPRL2

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Základní a závěrečná šetření OPRL2

Termíny základních a závěrečných šetření budou průběžně aktualizovány. Podkladové materiály pro základní a závěrečná šetření jsou dostupné odkazem z tabulky u jednotlivých přírodních lesních oblastí.
 
Základní šetření:
  • Souhrnná zpráva za PLO
  • Prezentace k základnímu šetření
  • Příloha č. 9 – Podklady pro vytvoření ZHD 
  • Závazné stanovisko ústředního orgánu státní správy ochrany přírody z hlediska zavádění geograficky nepůvodních druhů dřevin
 
Závěrečné šetření:
  • Textový výstup OPRL2 se člení na tři samostatné části:
  • Všeobecné údaje
  • Analýza stavu a vývoje
  • Syntéza a návrhy
a přílohy
 

 

PLO Přírodní lesní oblast Základní šetření Závěrečné šetření Garance
1 Krušné hory 2020 2022 Jablonec
2 Podkrušnohorské pánve 2021 2022 Plzeň
3 Karlovarská vrchovina 2022 2023 Plzeň
4 Doupovské hory 2024 2025 Plzeň
5 České Středohoří 2022 2023 Jablonec
6 Západočeská pahorkatina 2023 2025 Plzeň
7 Brdská vrchovina 2021 2022 Stará Boleslav
8 Křivoklátsko a Český les 2020 2021 Stará Boleslav
9 Rakovnicko-kladenská pahorkatina 2.4.2019 2020 Stará Boleslav
10 Středočeská pahorkatina 2022 2025 Stará Boleslav
11 Český les 9.4.2019 2020 Plzeň
12 Předhoří Šumavy a Novohradských hor 2021 2023 České Budějovice
13 Šumava 2022 2025 České Budějovice
14 Novohradské hory 9.4.2019 2020 České Budějovice
15 Jihočeské pánve 2020 2021 České Budějovice
16 Českomoravská vrchovina 2022 2025 Brno
17 Polabí 2023 2025 Hradec Králové
18 Severočeská pískovcová plošina a Český ráj 2023 2025 Jablonec
19 Lužická pískovcová vrchovina 2021 2022 Jablonec
20 Lužická pahorkatina 2020 2021 Jablonec
21 Jizerské hory a Ještěd 16.4.2019 2020 Jablonec
22 Krknoše 2021 2022 Hradec Králové
23 Podkrkonoší 16.4.2019 2020 Hradec Králové
24 Sudetské mezihoří 2022 2023 Hradec Králové
25 Orlické hory 2020 2021 Hradec Králové
26 Předhoří Orlických hor 2023 2024 Hradec Králové
27 Hrubý Jeseník 2022 2024 Olomouc
28 Předhoří Hrubého Jeseníku 2020 2021 Olomouc
29 Nízký Jeseník 2022 2024 Frýdek-Místek
30 Drahanská vrchovina 2020 2022 Brno
31 Českomoravské mezihoří 2021 2022 Olomouc
32 Slezská nížina 2021 2022 Frýdek-Místek
33 Předhoří Českomoravské vrchoviny 2021 2024 Brno
34 Hornomoravský úval 23.4.2019 2020 Olomouc
35 Jihomoravské úvaly 23.4.2019 2020 Brno
36 Středomoravské Karpaty 2022 2024 Kroměříž
37 Kelečská pahorkatina 2021 2022 Kroměříž
38 Bílé Karpaty a Vizovické vrchy 2.4.2019 2020 Kroměříž
39 Podbeskydská pahorkatina 2020 2021 Frýdek-Místek
40 Moravskoslezské Beskydy 5.2.2019 2020 Frýdek-Místek
41 Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky 2020 2021 Kroměříž