Přírodní lesní oblasti - PLO

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Přírodní lesní oblast č. 1 Krušné hory

 

Umístění vybrané oblasti
Zpracovatel Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs n.L. pobočka:Plzeň
Platnost OPRL od: 1999 do: 2018
Katastrální výměra PLO[ha] 180015
Lesnatost v PLO [%] 66,9
Schváleno Ministerstvem zemědělství dne:15.11.1999 č.j.: 1950/99-5110
Typické foto oblasti