Přírodní lesní oblasti - PLO
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Přírodní lesní oblast č. 3 Karlovarská vrchovina

PLO 3
 
 Platnost OPRL1  2000-2019
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:21.11.2000 č.j.: 2426/2000-5040
 Katastrální výměra  109164 ha
 Lesnatost  48,9 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Plzeň
 
 
Umístění vybrané oblasti