Přírodní lesní oblasti - PLO

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Přírodní lesní oblast č. 4 Doupovské hory

 
Umístění vybrané oblasti
Zpracovatel Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs n.L. pobočka:Plzeň
Platnost OPRL od: 2001 do: 2020
Katastrální výměra PLO[ha] 69711
Lesnatost v PLO [%] 25,9
Schváleno Ministerstvem zemědělství dne:20.4.2001 č.j.: 16422/2001-5040
Typické foto oblasti