Přírodní lesní oblast č. 4 Doupovské hory

PLO 4
 
 Platnost OPRL1  2001-2020
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:20.4.2001 č.j.: 16422/2001-5040
 Katastrální výměra  69711 ha
 Lesnatost  25,9 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Plzeň
 
TEXTOVÁ ČÁST OPRL1 KE STAŽENÍ
 
Umístění vybrané oblasti