Přírodní lesní oblasti - PLO
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Přírodní lesní oblast č. 5 České středohoří

5 Ceske stredohori
 
 Platnost OPRL1
 2001-2020
 OPRL1 schváleno MZe ČR
 dne:20.4.2001 č.j.: 16452/2001-5040
 Katastrální výměra
 130549 ha
 Lesnatost
 26,5 %
 Zpracovatel
 ÚHÚL, pobočka Jablonec nad Nisou
 
 
Umístění vybrané oblasti