Přírodní lesní oblasti - PLO

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Přírodní lesní oblast č. 6 Západočeská pahorkatina

 
Umístění vybrané oblasti
Zpracovatel Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs n.L. pobočka:Plzeň
Platnost OPRL od: 2000 do: 2019
Katastrální výměra PLO[ha] 398616
Lesnatost v PLO [%] 30,4
Schváleno Ministerstvem zemědělství dne:19.9.2000 č.j.: 1740/2000-5040
Typické foto oblasti