Přírodní lesní oblasti - PLO
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Přírodní lesní oblast č. 7 Brdská vrchovina

PLO 7

 
 Platnost OPRL1
 2001-2020
 OPRL1 schváleno MZe ČR
 dne:23.5.2001 č.j.: 20666/2001-5040
 Katastrální výměra
 98287 ha
 Lesnatost
 65,8%
 Zpracovatel
 ÚHÚL, pobočka Stará Boleslav
 
 
Umístění vybrané oblasti