Přírodní lesní oblast č. 7 Brdská vrchovina

PLO 7

 
 Platnost OPRL1
 2001-2020
 OPRL1 schváleno MZe ČR
 dne:23.5.2001 č.j.: 20666/2001-5040
 Katastrální výměra
 98287 ha
 Lesnatost
 65,8%
 Zpracovatel
 ÚHÚL, pobočka Stará Boleslav
 
TEXTOVÁ ČÁST OPRL1 KE STAŽENÍ
 
Umístění vybrané oblasti
Dokumenty pro základní šetření OPRL2, 23.03.2021
1 - Souhrnná zpráva k základnímu šetření
2 - Podklad pro stanovení ZHD
3 - Závazné stanovisko MŽP k zavádění geograficky nepůvodních dřevin
4 - Zápis ze základního šetření
5 - Prezenční listina
6 - Připomínky LČR 2021
7 - Připomínky VLS 2021