Přírodní lesní oblasti - PLO
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Přírodní lesní oblast č. 8 Křivoklátsko a Český kras

PLO 08 Cesky kras
 
Během platnosti předchozího OPRL bylo na rozsáhlém území vyhlášena územní ochrana NATURA 2000 a téměř 40 % území zařazeno do Ptačí oblasti Křivoklátsko.

Vzhledem ke své atraktivnosti, dostupnosti hlavního města a zvýšenému zájmu veřejnosti o aktivity v přírodě, je PLO 8 stále více vyhledávanou destinací pro rekreaci. Zejména podél Berounky, která protéká celým územím, jsou rozmístěné rozsáhlé komplexy chatových osad, které výrazně ovlivňují lesnické hospodaření.

 
PLATNÉ DOKUMENTY OPRL
 
 
 
Obsahuje podkapitolu rámcové směrnice hospodaření (RSH)
 
 
 PLATNOST  2022 - 2041
 SCHVÁLENO MZe ČR  dne 24. 11. 2021 č.j.:  MZE - 65787/2021-16211
 ZPRACOVATEL  ÚHÚL, pobočka Stará Boleslav
 ZÁKLADNÍ ŠETŘENÍ  7. 4. 2021
 ZÁVĚREČNÉ ŠETŘENÍ  21.09.2021
 CELKOVÁ PLOCHA PLO  154 999 ha
 LESNATOST  38,9%


 

Umístění vybrané oblasti

Minulé dokumenty OPRL
Textová část OPRL1