Přírodní lesní oblasti - PLO
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Přírodní lesní oblast č. 8 Křivoklátsko a Český kras

PLO 08 Cesky kras
 
 Platnost OPRL1  2000-2019
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:12.10.2000 č.j.: 1889/2000-5040
 Katastrální výměra  154999 ha
 Lesnatost  38,7%
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Stará Boleslav
 
 
Umístění vybrané oblasti
Dokumenty pro základní šetření OPRL2, 7. dubna 2020