Přírodní lesní oblasti - PLO

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Přírodní lesní oblast č. 9 Rakovnicko-kladenská pahorkatina

Typické foto oblasti

 
 Platnost OPRL1  1999-2018
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:8.12.1999 č.j.: 2131/99-5110
 Katastrální výměra  179399 ha
 Lesnatost  28,1%
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Stará Boleslav
 
 
Umístění vybrané oblasti
 
Dokumenty pro základní šetření OPRL2, 9. dubna 2019