Přírodní lesní oblasti - PLO
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Přírodní lesní oblast č. 10 Středočeská pahorkatina

PLO 10
 
 Platnost OPRL1  2001-2020
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:9.7.2001 č.j.: 27069/2001-5040
 Katastrální výměra  660146 ha
 Lesnatost  29,7%
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Stará Boleslav
 
 
Umístění vybrané oblasti
Dokumenty pro základní šetření OPRL2, 17.05.2022