Oblastní plány rozvoje lesů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Přírodní lesní oblast č. 11 Český les

Typické foto oblasti
 
 Platnost OPRL1  1999-2018
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:11.10.1999 č.j.: 1777/99-5110
 Katastrální výměra  108237 ha
 Lesnatost  60,2 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Plzeň
 
 
Umístění vybrané oblasti
Dokumenty pro závěrečné šetření OPRL2, 9.června 2020
4 - Přílohy k syntéze a návrhům -  příloha 3 - příloha 4 - příloha 5 - příloha 6 - příloha 7 - příloha 8
cojetoOPRL

CO JSOU TO OPRL?

Oblastní plány rozvoje lesů splatností 20 let.
• Souhrnné údaje o stavu lesa a přírodních podmínkách v jednotlivých přírodních lesních oblastích (PLO)
• Doporučující zásady pro hospodaření vlesích dle PLO v ČR
• Metodický nástroj státní lesnické politiky

Přejít do sekce

terenni setreni

TERÉNNÍ PRŮZKUMY

Celorepublikové průzkumy jednotlivých PLO.
Mapování:
• Lesnické typologie
• Ochrany lesů
• Funkcí lesů
• Dopravního zpřístupnění

Přejít do sekce

aktualizace

AKTUALIZACE OPRL

Provádí se z důvodu končící platnosti stávajících plánů, změn v legislativě, vypracování národních lesnických programů, uplatňování trvale udržitelného obhospodařování lesů apod.

Kalendář šetření

Přejít do sekce

mapy

Mapy

Vrstvy, sloužící jako podklady pro lesnické rozhodování.

Přejít na mapu.

plo

PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI – PLO

Česká republika je rozčleněna na 41 přírodních lesních oblastí (PLO). Pro každou oblast je vypracován OPRL.

Přejít do sekce

dokumenty

TEXTOVÉ ČÁSTI

Textové části OPRL.

Přejít do sekce