Přírodní lesní oblasti - PLO

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Přírodní lesní oblast č. 11 Český les

 
Umístění vybrané oblasti
Zpracovatel Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs n.L. pobočka:Plzeň
Platnost OPRL od: 1999 do: 2018
Katastrální výměra PLO[ha] 108237
Lesnatost v PLO [%] 60,2
Schváleno Ministerstvem zemědělství dne:11.10.1999 č.j.: 1777/99-5110
Typické foto oblasti