Přírodní lesní oblasti - PLO
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Přírodní lesní oblast č. 11 Český les

PLO 11
 
Zásadní změny za uplynulých dvacet let v Českém lese zaznamenalo vylišení lesních vegetačních stupňů. V roce 2005 byla přibližně na polovině území PLO 11 vyhlášena CHKO Český les, což má dopad i na hospodaření v lesích. Z pohledu lesnatosti a produkčních možností je PLO 11 v rámci ČR hodnocena nadprůměrně.
 
PLATNÉ DOKUMENTY OPRL
 
 
 
Obsahuje podkapitolu rámcové směrnice hospodaření (RSH)
 
 
 PLATNOST  2021–2040
 SCHVÁLENO MZe ČR  dne: 31. 7. 2020, č.j.: 40103/2020-MZE-16211
 ZPRACOVATEL  ÚHÚL, pobočka Plzeň
 ZÁKLADNÍ ŠETŘENÍ  25. 6. 2019 v Brandýse n. Labem
 ZÁVĚREČNÉ ŠETŘENÍ  9. 6. 2020 v Přimdě
 CELKOVÁ PLOCHA PLO  110 063 ha
 LESNATOST  59,8 %
 
Umístění vybrané oblasti
Minulé dokumenty OPRL