Přírodní lesní oblasti - PLO
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Přírodní lesní oblast č. 12 Předhoří Šumavy a Novohradských hor

PLO 12
 
 Platnost OPRL1  2001-2020
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:5.6.2001 č.j.: 27058/2001-5040
 Katastrální výměra  280917 ha
 Lesnatost  35,2 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka České Budějovice
 
 
Umístění vybrané oblasti
Dokumenty pro základní šetření OPRL2, 20.04.2021