Přírodní lesní oblasti - PLO
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Přírodní lesní oblast č. 13 Šumava

PLO 13
 
 Platnost OPRL1  2001-2020
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:9.7.2001 č.j.: 27060/2001-5040
 Katastrální výměra  211302 ha
 Lesnatost  66,4 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Plzeň
 
 
Umístění vybrané oblasti
Dokumenty pro základní šetření OPRL2, 03.05.2022