Přírodní lesní oblasti - PLO
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Přírodní lesní oblast č. 14 Novohradské hory

PLO 14 Novohradske hory
 
 
 
 
Obsahuje podkapitolu rámcové směrnice hospodaření (RSH)
 
 PLATNOST  2020–2039
 SCHVÁLENO MZe ČR  dne: 17. 8. 2020, č.j. 42475/2020-MZE-16211
 ZPRACOVATEL  ÚHÚL, pobočka České Budějovice
 ZÁKLADNÍ ŠETŘENÍ  11. 6. 2020 v Brandýse nad Labem
 ZÁVĚREČNÉ ŠETŘENÍ  18. 6. 2020 v Brandýse nad Labem
 CELKOVÁ PLOCHA PLO  14 455 ha
 LESNATOST  81,7 %
 
Umístění vybrané oblasti
Minulé dokumenty OPRL