Přírodní lesní oblasti - PLO
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Přírodní lesní oblast č. 15a Jihočeské pánve - část budějovická pánev

Typické foto oblasti
 
 Platnost OPRL1  2001-2020
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:7.11.2000 č.j.: 2222/2000-5040
 Katastrální výměra  77591 ha
 Lesnatost  12,6 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka České Budějovice
 
 
Umístění vybrané oblasti