Přírodní lesní oblasti - PLO
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Přírodní lesní oblast č. 15b Jihočeské pánve - část třeboňská pánev

Typické foto oblasti

 
 Platnost OPRL1  2001-2020
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:7.11.2000 č.j.: 2222/2000-5040
 Katastrální výměra  167983 ha
 Lesnatost  36,5 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka České Budějovice
 
 
Umístění vybrané oblasti