Přírodní lesní oblasti - PLO
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Přírodní lesní oblast č. 16 Českomoravská vrchovina

PLO 16 Ceskomoravska vrchovina

 
 Platnost OPRL1  2001-2020
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:9.7.2001 č.j.: 27063/2001-5040
 Katastrální výměra  782368 ha
 Lesnatost  33,7 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Brno
 
 

Umístění vybrané oblasti

Dokumenty pro základní šetření OPRL2, 31.05.2022