Přírodní lesní oblasti - PLO
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Přírodní lesní oblast č. 18 Severočeská pískovcová plošina a Český ráj

18 Severoceska piskovcova plosina
 
 Platnost OPRL1  2001-2020
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:23.5.2001 č.j.: 20668/2001-5040
 Katastrální výměra  218763 ha
 Lesnatost  39 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Jablonec nad Nisou
 
 

Umístění vybrané oblasti