Přírodní lesní oblasti - PLO
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Přírodní lesní oblast č. 26 Předhoří Orlických hor

Typické foto oblasti

 
 Platnost OPRL1  2000-2019
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:3.5.2000 č.j.: 1047/2000-50540
 Katastrální výměra  90250 ha
 Lesnatost  25,7 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Hradec Králové
 
 
Umístění vybrané oblasti
Dokumenty pro základní šetření OPRL2, 21.06.2022
1 - Souhrnná zpráva k základnímu šetření
2 - Podklad pro stanovení ZHD