Přírodní lesní oblasti - PLO
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Přírodní lesní oblast č. 28 Předhoří Hrubého Jeseníku

PLO 28

 
Zásadní změnou za uplynulých dvacet let v Předhoří Hrubého Jeseníku bylo vyhlášení Ptačích oblastí a Evropsky významných lokalit (EVL) dle soustavy Natura 2000. Tento nový typ velkoplošného chráněného území se nachází téměř na jedné pětině plochy lesa v přírodní lesní oblasti. Od roku 2015 se začala rozvíjet v Předhoří Hrubého Jeseníku kůrovcová kalamita, která trvá doposud. Důsledkem kůrovcové kalamity jsou velmi vysoké nahodilé těžby. Zastoupení listnatých dřevin vzrostlo v období 2000-2015 z 20 % na cca 28 %. Téměř čtvrtina lesů je součástí Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Jeseníky a CHOPAV Žamberk-Králíky. Předhoří Hrubého Jeseníku patří rovněž mezi PLO s vysokým rekreačním potenciálem, zejména pro rozvoj cykloturistiky. 
 
PLATNÉ DOKUMENTY OPRL
 
 
 
Obsahuje podkapitolu rámcové směrnice hospodaření (RSH)
 

 

 PLATNOST  2022 - 2041
 SCHVÁLENO MZe ČR  dne 21. 12. 2021 č.j.:  MZE - 71675/2021-16211
 ZPRACOVATEL  ÚHÚL, pobočka Olomouc
 ZÁKLADNÍ ŠETŘENÍ  3. 11. 2020 v Brandýse nad Labem
 ZÁVĚREČNÉ ŠETŘENÍ  14. 12. 2021 v Hradci Králové
 CELKOVÁ PLOCHA PLO  168 184 ha
 LESNATOST  53%

 

Umístění vybrané oblasti

Minulé dokumenty OPRL
Textová část OPRL1