Přírodní lesní oblasti - PLO

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Přírodní lesní oblast č. 30 Drahanská vrchovina

 
Umístění vybrané oblasti
Zpracovatel Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs n.L. pobočka:Brno
Platnost OPRL od: 2000 do: 2020
Katastrální výměra PLO[ha] 157914
Lesnatost v PLO [%] 55,4
Schváleno Ministerstvem zemědělství dne:29.6.2000 č.j.: 1282/2000-5040
Typické foto oblasti