Přírodní lesní oblasti - PLO
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Přírodní lesní oblast č. 30 Drahanská vrchovina

PLO 30

 
 Platnost OPRL1  2000-2020
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:29.6.2000 č.j.: 1282/2000-5040
 Katastrální výměra  157914 ha
 Lesnatost  55,4 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Brno
 
 

Umístění vybrané oblasti