Přírodní lesní oblasti - PLO
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Přírodní lesní oblast č. 31 Českomoravské mezihoří

PLO 31

 
 Platnost OPRL1  2000-2019
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:26.9.2000 č.j.: 1823/2000-5040
 Katastrální výměra  283358 ha
 Lesnatost  28,6 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Olomouc
 
 
Umístění vybrané oblasti
Dokumenty pro základní šetření OPRL2, 15.06.2021
1 - Souhrnná zpráva k základnímu šetření
2 - Podklad pro stanovení ZHD