Přírodní lesní oblast č. 31 Českomoravské mezihoří

PLO 31

 
 Platnost OPRL1  2000-2019
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:26.9.2000 č.j.: 1823/2000-5040
 Katastrální výměra  283358 ha
 Lesnatost  28,6 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Olomouc
 
TEXTOVÁ ČÁST OPRL1 KE STAŽENÍ
 
Umístění vybrané oblasti
Dokumenty pro základní šetření OPRL2, 15.06.2021
1 - Souhrnná zpráva k základnímu šetření
2 - Podklad pro stanovení ZHD
3 - Závazné stanovisko MŽP k zavádění geograficky nepůvodních dřevin
4 - Zápis ze základního šetření
5 - Prezenční listina
6 - Připomínky LČR 2021
7 - Připomínky VLS 2021