Přírodní lesní oblasti - PLO
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Přírodní lesní oblast č. 32 Slezská nížina

PLO 32

 
Dokumenty pro závěrečné šetření OPRL, 23. srpna 2022
 
 
 
 Platnost OPRL1  1999-2018
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:5.10.1999 č.j.: 1778/99-5110
 Katastrální výměra  67782 ha
 Lesnatost  9,8 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Frýdek-Místek
 
Umístění vybrané oblasti
Minulé dokumenty OPRL