Přírodní lesní oblasti - PLO
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Přírodní lesní oblast č. 33 Předhoří Českomoravské vrchoviny

PLO 33

 
 Platnost OPRL1  2001-2020
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:3.9.2001 č.j.: 10699/2001-5040
 Katastrální výměra  361577 ha
 Lesnatost  31,3 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Brno
 
 

Umístění vybrané oblasti

Dokumenty pro základní šetření OPRL2, 01.06.2021