Přírodní lesní oblasti - PLO
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Přírodní lesní oblast č. 35 Jihomoravské úvaly

PLO 35

Dokumenty pro závěrečné šetření OPRL2, 10.listopadu 2020
 
 
 
 
 Platnost OPRL1  1999-2018
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:21.6.1999 č.j.: 1154/99-5110
 Katastrální výměra  294552 ha
 Lesnatost  13,9 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Brno
  

Umístění vybrané oblasti

Minulé dokumenty OPRL