Přírodní lesní oblasti - PLO
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Přírodní lesní oblast č. 40 Moravskoslezské Beskydy

PLO 40
 

Moravskoslezské Beskydy jsou lesní oblastí s největším produkčním potenciálem v ČR. Objemová produkce dříví zde byla v minulosti založena přeměnou dřevinné skladby na nepůvodní smrkové porosty s vysokým celkovým přírůstem. Navržená hospodářská doporučení řeší například tzv. nespecifické chřadnutí smrku, které od roku 2002 ohrožuje pěstování smrku především ve východní části oblasti.

 
PLATNÉ DOKUMENTY OPRL
 
 
 
Obsahuje podkapitolu rámcové směrnice hospodaření (RSH)
 
 
 PLATNOST  2021–2040
 SCHVÁLENO MZe ČR  dne: 19. 8. 2020, čj.: 9218/2020-MZE-16211
 ZPRACOVATEL  ÚHÚL, pobočka Frýdek-Místek
 ZÁKLADNÍ ŠETŘENÍ  5. 2. 2019 v Brandýse nad Labem
 ZÁVĚREČNÉ ŠETŘENÍ  3. 3. 2020 ve Frýdku-Místku
 CELKOVÁ PLOCHA PLO  82 470 ha
 LESNATOST  78,0 %
 

Umístění vybrané oblasti

Minulé dokumenty OPRL