Terénní průzkumy oprl

Vstupními údaji oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL) jsou data získaná odbornými pracovníky ÚHÚL přímo v terénu během terénních průzkumů a data získaná od organizací, jejichž činnost souvisí s lesním hospodařením (Českého ústavu zeměměřičského a katastrálního, obcí s rozšířenou působností apod.).

Nad těmito daty pak vznikají analýzy, které se promítají do mapových výstupů OPRL. Terénní průzkumy OPRL probíhají kontinuálně.

 

Průzkum lesnické typologie

Více o lesnické typologii.

 

Průzkum ochrany lesa

 

Průzkum funkcí lesa

Kromě vlastních šetření získává odborný pracovník ÚHÚL od externích organizací informace o:

 

Průzkum zpřístupnění lesů