Mobiles SSL

ÚHÚL v rámci podpory SSL dlouhodobě udržuje aplikaci DS SSL a jejím prostřednictvím poskytuje informace shromažďované v IDC ÚHÚL. Tyto informace jsou primárně využívány úředníky SSL na úrovni ORP, KrÚ, resp. MZe a to v rámci „on-line“ přístupu (s přímým internetovým připojením) do zabezpečené sekce webového portálu eAGRI. Na základě poznatků úředníků OSSL bylo však zjištěno, že v podmínkách ČR chybí pro potřeby výkonu státní správy lesů řešení, které by zajistilo dostupnost dat LHP/LHO v terénu za situace, kdy není dostupné internetové připojení (off-line). ÚHÚL  proto, v návaznosti na tyto potřeby, vyvinul aplikaci Mobiles SSL, která umožňuje práci, s daty LHP/LHO, jak v režimu on-line, tak i v režimu off-line. V současné době je ÚHÚL jediným subjektem v ČR, který disponuje souhlasem použití dat LHP největšího vlastníka lesů v naší zemi, a to Lesů České republiky, s. p. pro práci v režimu off-line.