Podpora státní správy lesů a myslivosti

Na základě své Zřizovací listiny poskytuje ÚHÚL odbornou a technickou podporu pověřeným referentům státní správy lesů a myslivosti na úřadech obcí s rozšířenou působností a krajských úřadech.

Základní podpora poskytovaná bez písemné žádosti

V rámci zajištění technické podpory výkonu státní správy lesů ÚHÚL spravuje tyto aplikace dostupné přes portál eAGRI:

 

Postup získání přístupových údajů do zabezpečené části portálu eAGRI pro referenty státní správy lesů a myslivosti naleznete zde.

 

Základní podpora poskytovaná na základě písemné žádosti

Jedná se zejména o zjištění taxačních údajů (věk, výška, zakmenění), plochy lesního pozemku, posouzení stavu porostu a zajištěnosti kultury, doporučení výjimek ze zákazu mýtní úmyslné těžby a odhad vytěžené dřevní hmoty.

 

Nadstandardní podpora na základě písemné žádosti