Poradenství v lesním hospodářství

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Poradenství v lesním hospodářství

V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství:
 
 • vlastníkům lesů a jejich sdružením,
 • subjektům hospodařícím v lesích, odborným lesním hospodářům, stavovským lesnickým organizacím a široké lesnické veřejnosti,
 • orgánům státní správy lesů
 • a akreditovaným poradcům (metodickou a informační podporu)
 
zejména v oblastech:
 • finančních podpor v lesnictví,
 • zákonných požadavků na hospodaření v lesích,
 • a v činnostech vymezených ÚHÚL Zřizovací listinou.
 
Poradenství provádíme:
 • vydáváním publikací,
 • prostřednictvím těchto webových stránek,
 • pořádáním vzdělávacích a informačních akcí, konáním přednášek na akcích pořádaných naším zřizovatelem nebo partnery
 • přímým, časově omezeným, individuálním poradenstvím,
 • výkonem specializovaného poradenství (v rámci specializací vymezených ÚHÚL Zřizovací listinou).
 
ÚHÚL nevyvíjí komerční aktivity, jako například tvorbu projektů pro žadatele o finanční podporu z fondů Evropské unie.