Publikace

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Publikace

TIŠTĚNÉ PUBLIKACE

Publikace „Rádci“ jsou určeny vlastníkům lesa do výměry 50 ha, kteří nemají vypracovaný lesní hospodářský plán a vlastníkům zemědělské půdy, kteří zvažují její zalesnění.
 
Rádce vlastníka lesa do výměry 50 ha I.   Rádce vlastníka lesa do výměry 50 ha I. (207 kB)
Základní pravidla vlastnictví lesa, práva a povinnosti návštěvníků a uživatelů Vašeho lesa, Vaši hlavní pomocníci, hospodaření v lese, založení porostu na zemědělské půdě, možnosti čerpání příspěvků a dotací.
Rádce vlastníka lesa do výměry 50 ha II.   Rádce vlastníka lesa do výměry 50 ha II. (404 kB)
Myslivost a ochrana přírody a krajiny ve vztahu k vlastníkovi lesa, využití informací z oblastních plánů rozvoje lesů.
Rádce vlastníka lesa do výměry 50 ha III.   Rádce vlastníka lesa do výměry 50 ha III. (1,48 MB)
Standard sadebního materiálu lesních dřevin, zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin.
Rádce vlastníka lesa do výměry 50 ha IV.   Rádce vlastníka lesa do výměry 50 ha IV. (1,5 MB)
Lesní stanoviště a stabilita, obnova lesa, výchovné zásahy, škody v lese, hospodářský úprava lesů, vlastník a jeho odborný lesní hospodář, zhodnocení dříví, roční období v lese.
Radce vlastnika lesa 05   Rádce vlastníka lesa do výměry 50 ha V. (1.16 MB)
Nařízení EU o dřevě - uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, povinnosti hospodářských subjektů, systém náležité péče, evidence vztahující se k uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.

 

ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce:

2016 (3,18 MB)
2015 (1,85 MB)
2014 (2,16 MB)
2013 (1,80 MB)
2012 (5,43 MB)
2011 (9,25 MB)
2010 (9,19 MB)
2009 (2,77 MB)
2008 (1,12 MB)
 
Metodická doporučení pro žadatele o dotaci z Programu rozvoje venkova v období 2014-2020
Finanční podpory zaměřené na les a krajinu (1,09 MB ke stažení z webu eagri.cz)
 
Metodická doporučení pro žadatele o dotaci z Programu rozvoje venkova v období 2007–2013