Odkazy

Kategorie: Poradenství v lesním hospodářství
 
Státní organizace:
Ministerstvo zemědělství – sekce lesního hospodářství
Mapový portál ÚHÚL
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivost
Ústav zemědělské ekonomiky a informací – vzdělávací semináře
Adresář pracovníků státní správy lesů a myslivosti
Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) portál ochrany přírody (chráněná území, plány péče atd.)
 
Akreditovaní poradci:
Registr poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství
Agroporadenství
SZIF – Státní zemědělský intervenční fond a jeho regionální odbory
Natura 2000
Operační program Životní prostředí
Program LEADER ČR
 
Další užitečné odkazy:
Kůrovcové info
Silvarium (zpravodajský portál z lesnictví a myslivosti)