Dopravní infrastruktura – polní cesty

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Dopravní infrastruktura – polní cesty

V rámci některých operací Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 (PRV) a národních dotací programu MZe „Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017“ vydává Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL) pro jednotlivé žadatele Potvrzení.
Jedná se o tyto programy:
 • 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017 – pro polní cesty – pro další informace klikni sem.
 • PRV 4.3.2 Lesnická infrastruktura – pro další informace klikni sem.
 • PRV 8.4.2 Odstraňovaní škod způsobených povodněmi – pro další informace klikni sem.
 • PRV 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin - pro další informace klikni sem.
 
129 660 Dopravní infrastruktura – polní cesty
V roce 2018 ÚHÚL nepotvrzuje v rámci programu MZe „129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků“ návaznost polních cest na síť lesních odvozních cest. Situaci lze prověřit zde.

 

PRV 4.3.2 Lesnická infrastruktura
(dotace na lesní cesty 1L a 2L)
Realizací projektu lesní cesty nesmí v rámci lesního majetku žadatele (= lesní hospodářský celek – LHC, nebo příslušná část zařizovacího obvodu - ZO) dojít k navýšení stávající hustoty lesních cest 1L a 2L nad její optimální hodnotu. V případě výstavby nové lesní cesty 1L nebo 2L a v případě rekonstrukce lesní svážnice (3L) nebo technologické linky (4L) na lesní cestu 1L nebo 2L proto žadatel předkládá odborné vyjádření ÚHÚL. V ostatních případech (rekonstrukce 1L bez zvýšení třídy, rekonstrukce 2L bez zvýšení třídy, rekonstrukce 2L na 1L) se odborné vyjádření ÚHÚL nepožaduje.
 
Pro zrychlení procesu vyhotovení odborného vyjádření ÚHÚL je nutné uvést / doložit:
 • název a kód LHC / ZO
 • mapový zákres se zřetelným vyznačením trasy posuzované cesty
 • informace o projektu:
  • délku navrhované trasy,
  • podstatu projektu (výstavba, rekonstrukce)
  • současná a plánovaná třída lesní cesty
  • navrhovaný povrch lesní cesty
 
Pro získání vyjádření kontaktujte příslušnou pobočku ÚHÚL podle jednotlivých krajů – viz kontakty.
 
Pokud má žadatel pochybnost o správném zařazení lesních cest na svém lesním majetku, lze před vydáním odborného vyjádření ÚHÚL požádat o revizi zatřídění lesních cest do jednotlivých kategorií.
 
Revizi lze provést jenom ve vhodných klimatických podmínkách, tj. v době bez sněhové pokrývky.
Seznam kontaktů

KRAJ

Pobočka

Jméno a Přímění

Mail

telefon

HL. M. PRAHA

Stará Boleslav

Ing Jitka Hanušová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

321 021 434

STŘEDOČESKÝ

JIHOMORAVSKÝ

Brno

Ing. David Mazáč

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

540003148

VYSOČINA

Ing Patrik Wolf

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

540003148

JIHOČESKÝ

České Budějovice

Vladimír Bouše DiS

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

380 432 140

Skaláková Gabriela DiS

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

380 414 113

MORAVSKOSLEZSKÝ

Frýdek-Místek

Bc. Michael Carbol

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

552 363 216

KRÁLOVÉHRADECKÝ

Hradec Králové

Ondřej Fáborský DiS.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

490 552 219

PARDUBICKÝ

Ondřej Fáborský DiS.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

490 552 219

LIBERECKÝ

Jablonec n. N.

Ing. Roman Bystrický PhD.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

480 032 322

ÚSTECKÝ

Ing. Zdeněk Zuzánek

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

480 032 335

ZLÍNSKÝ

Kroměřiž

Tomáš Zabloudil

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

570 593 351

OLOMOUCKÝ

Olomouc

Ing. Plhák Martin

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

581 083 436

KARLOVARSKÝ

Plzeň

Martin Vokoun, DiS

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

371 152 437

PLZEŇSKÝ

Lukáš Leitner

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

371 152 499

 
 
PRV 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi (dotace na obnovu infrastruktury poškozené povodněmi)
V rámci operace se podporují pouze projekty řešící situace, kdy povodeň způsobila zničení alespoň 20 % příslušného lesního potenciálu (hodnotí se na vodních tocích a objektech na vodních tocích, na lesních cestách a na objektech lesních cest, na stržích a sesuvech). Rozsah zničení lesního potenciálu stanoví místním šetřením ÚHÚL.
Pro zrychlení procesu vyhotovení stanoviska ÚHÚL je nutné uvést / doložit:
 • název a kód LHC
 • stručný popis rozsahu povodňových škod na lesním majetku
 • formulář „Podklady pro posouzení povodňové škody na lesním majetku
 • mapový zákres se zřetelným vyznačením poškozené části toku, cesty nebo plochy
 • Potvrzení vodoprávního úřadu o výskytu povodně s časovou identifikací této povodně
 • fotodokumentaci poškozené části toku, cesty nebo plochy
 
Pro získání vyjádření kontaktuje příslušnou pobočku podle jednotlivých krajů – viz kontakty.
 
Místní šetření lze provést jenom ve vhodných klimatických podmínkách, tj. v době bez sněhové pokrývky.
Seznam kontaktů

KRAJ

Pobočka

Jméno a Přímění

Mail

telefon

HL. M. PRAHA

Stará Boleslav

 

Ing Jitka Hanušová

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

321 021 434

STŘEDOČESKÝ

 

JIHOMORAVSKÝ

Brno

 

Ing. Viktor Novotný

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

540 003 132

VYSOČINA

 

JIHOČESKÝ

 

České Budějovice

 

Vladimír Bouše   DiS

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

380 432 140

Skaláková Gabriela DiS

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

380 414 113

MORAVSKOSLEZSKÝ

Frýdek-Místek

Bc. Michael Carbol

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

552 363 216

KRÁLOVÉHRADECKÝ

Hradec Králové

 

Ondřej Fáborský DiS.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

490 522 219

PARDUBICKÝ

Ondřej Fáborský DiS.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

490 522 219

LIBERECKÝ

Jablonec n. N.

 

Ing. Roman Bystrický PhD.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

480 032 322

ÚSTECKÝ

Ing. Zdeněk Zuzánek

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

480 032 335

ZLÍNSKÝ

Kroměřiž

Tomáš Zabloudil

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

570 593 351

OLOMOUCKÝ

Olomouc

Ing. Plhák Martin

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

581 083 436

KARLOVARSKÝ

Plzeň

 

Martin Vokoun, DiS

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

371 152 437

PLZEŇSKÝ

Lukáš Leitner

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

371 152 499

 
 
PRV 8.5.3. Přeměna porostů náhradních dřevin
Podpora je zaměřena na rekonstrukce porostů náhradních dřevin v imisních oblastech A nebo B stanovených dle vyhlášky č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí. V rámci této operace jsou způsobilé pouze jednorázové investiční/neinvestiční náklady, tzn. že daná rekonstrukce porostu náhradních dřevin může být provedena pouze jedenkrát za programové období. Podpora je poskytována na snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního porostu za účelem obnovy, přípravu ploch před zalesněním, umělou obnovu sadbou, hnojení lesních dřevin při výsadbě a ochranu založeného porostu.
 
Pro zrychlení procesu posuzovaní je nutné vyplnit základní údaje k LHC a tabulku viz. formulář Excelvzor v pdf.
 
Od 4. kola příjmu žádostí je posuzovanou plochou obnovní prvek, ve kterém se vyhodnotí všechny dřeviny za všechny etáže a součástí žádosti o stanovisko ÚHÚL je (schematický) zákres obnovních prvků.
 
Kontaktní osoba pro konzultace a zaslání žádosti ke Standardizovanému stanovisku ÚHÚL je pro celou ČR:
Ing. Libor Pěnička, tel. 606 342 755, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.