fLPIS

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

fLPIS

Jak Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) informoval lesnickou veřejnost, na začátku února 2016 nabývá účinnost nařízení vlády, které stanoví podmínky pro vstup a získání dotace pro dva nové tituly v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020. Jedná se o tituly Zachování porostního typu hospodářského souboru a Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin.

Pro podporu administrace těchto titulů byla připravena aplikace fLPIS, která slouží mimo jiné i k tomu, aby si žadatel, v případě potřeby, mohl aktualizovat průběh hranic porostních skupin.  Tuto aktualizaci mohou žadatelé, po splnění nezbytných vstupních kroků jako je registrace a přiřazení ploch, provádět sami. Pro případ, že by si s takovým úkolem žadatel nevěděl z hlediska použití aplikace rady, může využít asistence odborně vyškolených pracovníků ÚHÚL.

Aby mohl žadatel vůbec požádat o dotaci, musí nejprve projít několika kroky. Pracovníci ÚHÚL mohou, pokud o to žadatel požádá, asistovat u realizace kroků 3 a 6.
 
1. Registrace žadatele
Žadatel se musí nejprve zaregistrovat do fLPIS. Registraci musí provést na Oddělení příjmu žádostí a LPIS (OPŽL). Dalším krokem je pak registrace do Portálu farmáře SZIF, kterou lze provést opět na OPŽL.
 
2. Přiřazení plochy uživateli
Současně s registrací do fLPISu bude žadateli přiřazena plocha (LHP, LHO, porostní skupiny), na kterou doloží právní důvod užívání. Přehled LHP/O či porostních skupin žadatel doloží na Fondem vydaném formuláři jako přehled porostních skupin. Formulář je k dispozici na stránkách www.szif.cz .
 
3. Příprava žádosti o zařazení
V rámci přípravy žádosti o zařazení vybere žadatel v fLPIS porostní skupiny, které chce zařadit do vybraného opatření. Součástí přípravy žádosti o zařazení může být i případné zpřesnění průběhu hranic a vybraných atributů PSK.

Žádost si může žadatel připravit sám, nebo s asistencí ÚHÚL. Pokud bude chtít technickou pomoc při zpřesnění hranic PSK, nebo atributů, poskytne mu ji ÚHÚL. Pokud by žadatel neprováděl žádné změny hranic, nebo atributů, může i tento krok realizovat na OPŽL.

Asistence pracovníků ÚHÚL je zaměřena pouze na technickou stránku věci. Za správnost prováděných změn ručí v každém případě žadatel.
Podle charakteru případných úprav zákresu pak výstupem z tohoto procesu může/nemusí být příloha Potvrzení odborného lesního hospodáře nebo Potvrzení orgánu ochrany přírody. Tyto přílohy žadatel nechá potvrdit a následně je doloží při podání žádosti o zařazení.
 
4. Podání žádosti o zařazení
Žadatel k podání může využít aplikaci Portál Farmáře, dostupnou na stránkách www.szif.cz , anebo žádost podá za pomoci pracovníka OPŽL.
 
5. Žádost o dotaci
Žadatel k podání může využít aplikaci Portál Farmáře, dostupnou na stránkách www.szif.cz , anebo žádost podá za pomoci pracovníka OPŽL
 
6. Příprava žádosti o změnu zařazení
Pokud dojde v průběhu závazku ke změnám v průběhu hranic PSK, může žadatel požádat o změnu zařazení. Obdobně, pokud budou v rámci kontroly na místě zjištěny odchylky v průběhu hranic PSK, bude žadatel vyzván k provedení změny zařazení.

V rámci změny zařazení se řeší také případy, kdy dochází k obnově LHP/O. Žadatel musí v takovém případě identifikovat nástupnické PSK v novém LHP/O.
Žádost o změnu zařazení se připravuje v aplikaci fLPIS.

Žádost si může žadatel připravit sám, nebo s asistencí ÚHÚL.

Asistence pracovníků ÚHÚL je zaměřena pouze na technickou stránku věci. Za správnost prováděných změn ručí v každém případě žadatel.
Podle charakteru případných úprav zákresu pak výstupem z tohoto procesu může/nemusí být příloha Potvrzení odborného lesního hospodáře nebo Potvrzení orgánu ochrany přírody. Tyto přílohy žadatel nechá potvrdit a následně je doloží při podání žádosti o změnu zařazení.
 
7. Podání žádosti o změnu zařazení
Žadatel k podání může využít aplikaci Portál Farmáře, dostupnou na stránkách www.szif.cz , anebo žádost podá za pomoci pracovníka OPŽL.

Součástí podání žádosti o změnu zařazení je i případné doručení potvrzení OLH nebo doručení potvrzení orgánu ochrany přírody na formuláři vygenerovaném v fLPIS.
 
Jednotlivé výše uvedené fáze probíhají v aplikaci Portál farmáře, nebo fLPIS. Přehled nutné, nebo volitelné interakce žadatele se SZIF a ÚHÚL je uveden v tabulce:

Kroky

Žadatel sám (Portál farmáře/fLPIS)

Žadatel na OPŽL

Žadatel na ÚHÚL

1

Registrace žadatele

 

X

 

2

Přiřazení plochy

 

X

 

3

Příprava žádosti o zařazení

X

X[1]

X

4

Podání žádosti o zařazení

X

X

 

5

Žádost o dotaci

X

X

 

6

Příprava žádosti o změnu zařazení

X

 

X

7

Podání žádosti o změnu zařazení

X

X

 
[1] kromě případů, kdy bude požadována asistence se změnami atributů a/nebo hranic PSK
 
Pokud se rozhodnete využít asistence ÚHÚL domluvte si prosím schůzku na jednom z našich pracovišť:

Jméno

Email

Telefon

Ulice

Město

PSČ

Ing. Jana Kolaříková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

540 003 117

Vrázova 1

Brno – Žabovřesky

616 00

Ing. Leoš Sojka

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

552 363 282

Nádražní 2811

Frýdek-Místek

738 25

Ing. Hana Bláhová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

480 032 348

Jungmannova 10

Jablonec nad Nisou

466 01

Ing.Bc. Vít Kondler

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

570 593 331

Náměstí Míru 498

Kroměříž

767 01

Ing. Václav Hamet

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

581 083 427

Holická 31c

Olomouc

772 00

Ing. Tomáš Eybl

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

380 432 135

Lipová 15

Rudolfov

373 71

Mgr. Martina Jůzová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

490 522 224

Veverkova 1335

Hradec Králové 2

500 02

Ing. Ondřej Vaculík

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

321 021 442

Nábřežní 1326

Brandýs nad Labem

250 01

Jan Lehečka

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

371 152 431

Nám. Generála Píky 8

Plzeň – Slovany

301 58

Ing. Vladimír Mutínský

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

351 184 415

Kapitána Jaroše 318/4

Karlovy Vary – Dvory

360 06