Poradenství v lesním hospodářství

V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství:
 
 
zejména v oblastech:
 
Poradenství provádíme:
 
ÚHÚL nevyvíjí komerční aktivity, jako například tvorbu projektů pro žadatele o finanční podporu z fondů Evropské unie.