Přírodní lesní oblast č. 12 Předhoří Šumavy a Novohradských hor

 Platnost OPRL1 2001-2020
 OPRL1 schváleno MZe ČR dne:5.6.2001 č.j.: 27058/2001-5040
 Katastrální výměra 280917 ha
 Lesnatost 35,2 %
 Zpracovatel ÚHÚL, pobočka České Budějovice

TEXTOVÁ ČÁST OPRL1 KE STAŽENÍ

Dokumenty pro základní šetření OPRL2, 20.04.2021

1 – Souhrnná zpráva k základnímu šetření

2 – Podklad pro stanovení ZHD

3 – Závazné stanovisko MŽP k zavádění geograficky nepůvodních dřevin

4 – Zápis ze základního šetření

5 – Prezenční listina

6 – Připomínky LČR 2021

7 – Připomínky VLS 2021