Přírodní lesní oblast č. 22 Krkonoše

22 Krkonose

 Platnost OPRL1  2000-2019
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:9.3.2001 č.j.: 10069/2001-5040
 Katastrální výměra  40755 ha
 Lesnatost  83 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Hradec Králové

Umístění vybrané oblasti