Reprodukční materiál lesních dřevin

Reprodukčním materiálem se rozumí semenný materiál (šišky, semena, plody a plodenství), části rostlin (řízky, rouby, očka, hříženci, pruty, explantáty a jiné části rostlin) a sadební materiál (rostliny získané ze semenného materiálu, části rostlin nebo vyzvednuté z přirozeného zmlazení).

Problematiku reprodukčního materiálu lesních dřevin v ČR upravuje zákon č. 149/2003 Sb. a jeho prováděcí vyhláška č. 29/2004 Sb., oba ve znění pozdějších předpisů. Zákonem č. 149/2004 Sb. byla do našeho právního řádu implementována evropská směrnice č. 1999/105/ES, o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh.

Ze jmenovaného zákona vyplývají povinnosti pro dodavatele reprodukčního materiálu lesních dřevin. Dodavateli jsou ve smyslu zákona osoby, které reprodukční materiál nabízejí k prodeji, prodávají nebo ho dodávají třetím osobám v rámci smluv o poskytování služeb či reprodukční materiál dováží za účelem prodeje (více § 2 odst. m, n zákona č. 149/2003 Sb.).

ÚHÚL plní funkci pověřené osoby podle § 30 zákona č. 149/2003 Sb.

 

Používání geneticky a morfologicky vhodného reprodukčního materiálu lesních dřevin při umělé obnově lesa a zalesňování je podmínkou pro zlepšení zdravotního stavu lesů, zachování jejich biologické rozmanitosti a naplnění všech produkčních a mimoprodukčních funkcí lesů.

 

 

Činnosti prováděné ÚHÚL jakožto pověřenou osobou

Pro vlastníky lesů, dodavatele reprodukčního materiálu a orgány státní správy lesů ÚHÚL, jakožto pověřená osoba dle zákona č. 149/2003 Sb.: