Základní a závěrečná šetření OPRL2

MZe mění dobu platnosti oblastních plánů rozvoje lesů – podrobnosti v oznámení č.j. 5120/2019-MZE-16211 a č.j. 2215/2020-MZE-16211.

Vzhledem k opatřením, která souvisí s riziky šíření koronaviru se termíny základních a závěrečných šetření OPRL2 upravují následovně:

1. Základní šetření – termíny zůstávají v platnosti. Jednání budou probíhat bez osobních setkání na základě instrukcí rozesílaných MZe.

2. Závěrečná šetření – termíny v době karantény a mimořádných opatření vyhlášených vládou ČR se ruší. Náhradní termíny budou stanoveny poté, co pominou rizika plynoucí z pandemie způsobené koronavirem a život v ČR se vrátí do normálních podmínek.

Podkladové materiály pro základní a závěrečná šetření jsou dostupné odkazem z tabulky u jednotlivých přírodních lesních oblastí.

Tyto informace jsou v průběhu aktualizace PLO verifikovány.

Podklad pro stanovení cílové druhé skladby pro potřeby aktualizace OPRLkomentář; příloha 1 (pdf, excel); příloha 2 (pdf, excel)

Základní šetření:

  • Souhrnná zpráva za PLO
  • Závazné stanovisko ústředního orgánu státní správy ochrany přírody z hlediska zavádění geograficky nepůvodních druhů dřevin

Závěrečné šetření:

  • Textový výstup OPRL2 se člení na tři samostatné části:
  • Všeobecné údaje
  • Analýza stavu a vývoje
  • Syntéza a návrhy

a přílohy

 Garant PLO Přírodní lesní oblast základní šetřenízávěrečné  šetření
 Jablonec 1 Krušné hory 14.7.2020 02.11.2021
 Plzeň 2 Podkrušnohorské pánve:       2a – Chebská a Sokolovská pánev       2b – Mostecká a Žatecká pánev 19.5.2020 05.10.2021
 Plzeň 3 Karlovarská vrchovina 06.04.2021 2022
 Plzeň 4 Doupovské hory 2023 2024
 Jablonec 5 České Středohoří 2023 2023
 Plzeň 6 Západočeská pahorkatina 2022 2023
 Stará Boleslav 7 Brdská vrchovina 23.03.2021 2022
 Stará Boleslav 8 Křivoklátsko a Český kras 7.4.2020 21.09.2021
 Stará Boleslav 9 Rakovnicko-kladenská pahorkatina 9.4.2019 11.8.2020
 Stará Boleslav 10 Středočeská pahorkatina 2022 2024
 Plzeň 11 Český les 25.6.2019 9.6.2020
 České Budějovice 12 Předhoří Šumavy a Novohradských hor 20.04.2021 2022
 České Budějovice 13 Šumava 2022 2024
 České Budějovice 14 Novohradské hory 11.6.2019 30.6.2020
 České Budějovice 15 Jihočeské pánve:      15a – Budějovická pánev
     15b – Třeboňská pánev
 16.6.2020 19.10.2021
 Brno 16 Českomoravská vrchovina 2022 2025
 Hradec Králové 17 Polabí 2023 2025
 Jablonec 18 Severočeská pískovcová plošina a Český ráj 2023 2025
 Jablonec 19 Lužická pískovcová vrchovina 2022 2023
 Jablonec 20 Lužická pahorkatina 04.05.2021 2022
 Jablonec 21 Jizerské hory a Ještěd 28.5.2019 1.9.2020
 Hradec Králové 22 Krkonoše 18.05.2021 2022
 Hradec Králové 23 Podkrkonoší 22.10.2019 20.10.2020
 Hradec Králové 24 Sudetské mezihoří 2022 2023
 Hradec Králové 25 Orlické hory 8.9.2020 16.11.2021
 Hradec Králové 26 Předhoří Orlických hor 2023 2023
 Olomouc 27 Hrubý Jeseník 2022 2023
 Olomouc 28 Předhoří Hrubého Jeseníku 3.11.2020 14.12.2021
 Frýdek-Místek 29 Nízký Jeseník 2022 2023
 Brno 30 Drahanská vrchovina 6.10.2020 30.11.2021
 Olomouc 31 Českomoravské mezihoří 15.06.2021 2022
 Frýdek-Místek 32 Slezská nížina 23.02.2021 2022
 Brno 33 Předhoří Českomoravské vrchoviny 01.06.2021 2022
 Olomouc 34 Hornomoravský úval 24.9.2019 24.11.2020
 Brno 35 Jihomoravské úvaly 8.10.2019 10.11.2020
 Kroměříž 36 Středomoravské Karpaty 2022 2023
 Kroměříž 37 Kelečská pahorkatina 09.03.2021 2022
 Kroměříž 38 Bílé Karpaty a Vizovické vrchy 10.9.2019 22.9.2020
 Frýdek-Místek 39 Podbeskydská pahorkatina 4.2.2020 24.08.2021
 Frýdek-Místek 40 Moravskoslezské Beskydy 5.2.2019 03.03.2020
 Kroměříž 41 Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky 10.3.2020 07.09.2021