Informace o lese a myslivosti

V této sekci naleznete každoročně vydávané informace o stavu a vývoji lesů a myslivosti v České republice.

Zelené zprávy MZe

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky předkládá souhrn údajů o lesním hospodářství v uplynulém roce – např. vývoji lesnatosti, faktorech ovlivňujících lesní hospodářství, ekonomice, trhu se surovým dřívím, navazujících odvětvích, o mezinárodních aktivitách a o nových legislativních a koncepčních dokumentech ČR. Zprávu schvaluje vláda ČR a vydává Ministerstvo zemědělství.

Soubor Velikost  
ZZ_2020 21.32 MB  
ZZ_2019 17.6 MB  
ZZ_2018 16.68 MB  
ZZ_2017 15.29 MB  
ZZ_2016 6.85 MB  
ZZ_2015 8.38 MB  
ZZ_2014 5.91 MB  
ZZ_2013 5.66 MB  
ZZ_2012 5.22 MB  
ZZ_2011 8.12 MB  
ZZ_2010 6.73 MB  
ZZ_2009 4.12 MB  
ZZ_2008 115.87 MB  
ZZ_2007 22.27 MB  
ZZ_2006 24.15 MB  
ZZ_2005 3.43 MB  
ZZ_2004 17.18 MB  
ZZ_2003 44.52 MB  
ZZ_2002 9.75 MB  
ZZ_2001 210.41 MB  
ZZ_2000 8.27 MB  
ZZ_1999 5.63 MB  
ZZ_1998 5.63 MB  

SLHP

Informace o stavu lesů z dat LHP/O v podobě souboru lesních hospodářských plánů (SLHP).

Soubor Velikost  
2020 15.74 MB  
2019 16.11 MB  
2018 15.87 MB  
2017 14.64 MB  
2016 14.71 MB  
2015 14.59 MB  
2014 14.6 MB  
2013 15.55 MB  
2012 5.74 MB  
2011 5.81 MB  
2010 5.23 MB  
2009 5.1 MB  
2008 5.1 MB  
2007 5.08 MB  
2006 10.12 MB  
2005 10.04 MB  
2004 9.96 MB  
2003 10.41 MB  
2002 3.42 MB  
2001 3.56 MB  
2000 3.99 MB  
1999 3.74 MB  
1998 3.55 MB  

Myslivecká evidence za ČR

Data myslivecké evidence obsahují informace o mysliveckém hospodaření na území ČR, která jsou evidována vždy za období od 1. 4. do 31. 3. následujícícho roku.

Myslivecká evidence zaznamenává základní údaje o honitbách, jako jsou výměry honiteb, způsob jejich obhospodařování, počty loveckých psů, početní stavy zařízení pro přikrmování zvěře nebo počty držitelů platných loveckých lístků vykonávajících v honitbách právo myslivosti. Dále jsou zde uvedeny klasifikace honiteb pro jednotlivé druhy zvěře či výsledky mysliveckého hospodaření se zvěří (plán lovu, lov, úhyn, odchyt, zazvěřování, jarní kmenové stavy zvěře), a to i v oborách. Myslivecká evidence obsahuje i údaje o výskytu ohrožených druhů zvěře (nebo živočichů) a také o usmrcování zavlečených druhů živočichů.

Tato sekce obsahuje souhrnná data myslivecké evidence za území ČR již od roku 1966. Jedná se o data bez honiteb obhospodařovaných Vojenskými lesy a statky ČR, s.p., a bez honiteb správ národních parků.

Soubor Velikost
Mysl101_2021 33.70 KB
Mysl101_2020 22.54 KB
Mysl101_2019 33.17 KB
Mysl101_2018 30.47 KB
Mysl101_2017 29.51 KB
Mysl101_2016 29.61 KB
Mysl101_2015 29.56 KB
Mysl101_2014 29.46 KB
Mysl101_2013 32.21 KB
Mysl101_2012 27.42 KB
Mysl101_2011 27.5 KB
Mysl101_2010 29.52 KB
Mysl101_2009 29.51 KB
Mysl101_2008 29.51 KB
Mysl101_2007 29.51 KB
Mysl101_2006 29.53 KB
Mysl101_2005 46.14 KB
Mysl101_2004 46.17 KB
Mysl101_2003 39.83 KB
Mysl101_2002 31.3 KB
Mysl101_2001 31.28 KB
Mysl101_2000 31.22 KB
Mysl101_1999 31.24 KB
Mysl101_1998 31.28 KB
Mysl101_1997 31.23 KB
Mysl101_1996 31.27 KB
Mysl101_1995 31.36 KB
Mysl101_1994 31.26 KB
Mysl101_1993 30.69 KB
Mysl101_1992 30.69 KB
Mysl101_1991 30.74 KB
Mysl101_1990 30.65 KB
Mysl101_1989 30.71 KB
Mysl101_1988 30.7 KB
Mysl101_1987 30.67 KB
Mysl101_1986 30.69 KB
Mysl101_1985 30.69 KB
Mysl101_1984 30.68 KB
Mysl101_1983 30.63 KB
Mysl101_1982 30.68 KB
Mysl101_1981 30.62 KB
Mysl101_1980 30.63 KB
Mysl101_1979 30.66 KB
Mysl101_1978 30.66 KB
Mysl101_1977 30.67 KB
Mysl101_1976 30.69 KB
Mysl101_1975 30.39 KB
Mysl101_1974 30.41 KB
Mysl101_1973 30.4 KB
Mysl101_1972 30.37 KB
Mysl101_1971 30.38 KB
Mysl101_1970 30.33 KB
Mysl101_1969 30.35 KB
Mysl101_1968 30.38 KB
Mysl101_1967 30.36 KB
Mysl101_1966 30.36 KB